خروج از برجام، پیام بدی درباره اعتماد کردن به آمریکا داشت

درحال بارگذاري ....