قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگاران اجازه نمی دهیم دیگران به هزینه ایران خلل و خدشه ای به برجام وارد کنند

درحال بارگذاري ....